EN | TR

Açık Erişim Veritabanları

AÇIK ERİŞİMLİ E-KAYNAKLAR İÇERİK
Academic Earth Önemli üniversitelerden akademik kurs ve ders videoları sunmaktadır.
The Adam Health Illustrated Encyclopedia – NLM Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.
Agricola (Article Citation Database)  
AIDSTRIALS HIV enfeksiyonu ve AIDS’in tedavisinde klinik uygulamalarında test edilen kimyasal maddeler hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.
Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sitesi Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları
arXiv.org Fizik, matematik, doğrusal olmayan bilimler, bilgisayar bilimleri ve nicel biyoloji konularında önbaskı arşivi.
AskOxford Dictionary Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
Bayerische StaatsBibliothek 19. asır öncesinde basılmış Türkiye/Osmanlı ile ilgili kitapların konulara göre tarama imkânı mevcut
BioMed Central Biyoloji ve Tıp alanındaki dergilere Tam Metin erişebilirsiniz. Bazı kritik ve raporlar için üyelik istiyor.
Biyografyalar (Genel) Osmanlı padişahları, cumhurbaşkanları, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, besteciler, sinema-oyuncuları, askerler ve işadamları hakkında biyografik bilgiler içermektedir.
Breast Cancer Research  
Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System) 3500 farklı enzimle ilgili tam metin veri içerir.
   
British Library E-Theses Online Service Büyük Britanya üniversitelerinde yapılmış 500 bin doktora tezine bu linkten ulaşabilir, indirebilir ve inceleyebilirsiniz.
Caltech Collection of Open Archives (CODA)  
Cambridge Dictionaries Online Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
Canada Thesis Service Kanada Milli Kütüphanesi tezleri
CANCER.NET  
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) The CDC Web site provides access to the full text of MMWR and other CDC publications and data archives. Publications are searchable through CDC Wonder.
ChemID – NLM  
CogPrints Bilişsel Bilimler alanında, kendi kendine arşivlenmiş hakemsiz ön baskı ve hakemli yeni baskı dergileri kapsayan bir Açık Arşivdir. Psikoloji, Nöroloji, Davranışçı Biyoloji, Dilbilim, Yapay Zeka ve Felsefe alanlarını içermektedir. CogPrint Arşiv yazılımı, şu an, tüm disiplinler için ücretsiz üniversitelerde kullanılmak üzere, açık kaynak Eprint yazılımı olarak Santa-Fe uyumlu hale getirilmektedir.
Columbia International Affairs Online  
Consumer Drug Information – FDA U.S. Food & Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Research tarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir.
David Rumsey Modern dönem haritalarına ilaveten; son 5 asra ait 67.000 civarında tarihî harita
Digital Library of İnformation Science and Techn. (DLIST)   
Duke Üniversitesi Kütüphanesi Duke Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Osmanlıca 216 kitabı online okumak/incelemek ve indirmek için  
Digital South Asia Library (DSAL) DSAL, Güney Asya konulu bir dijital arşivdir. Kapsamında her türlü kaynak –kitap, dergi, harita... vb.- bulunmaktadır.  
Dijital Verimlilik Kütüphanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, verimlilikle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla konu hakkındaki yayınların tek çatı altında toplandığı dijital bir kütüphanedir. Dijital platformda "Süresiz Yayınlar" başlığı altında, 1963 yılından bu yana basılan, verimlilik konulu 700'ü aşkın kitap ve yayın yer alıyor. Bu yayınlar, kitaplar, çeviriler, kongre, konferans ve sempozyum kitapları, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları ve kılavuzlar gibi birçok türde eseri kapsıyor.  
DOAJ – Directory of Open Access Journals Açık erişimli bilimsel dergilerde yayınlanan, tam metin makaleler yer alır. 11428 dergideki makalelere erişim olanağı bulunur. Bugüne kadar 3067028 makale arşivlenmiştir.  
DOE Information Bridge The Information Bridge provides an open source to full-text and bibliographic records of United States Department of Energy (DOE) research and development reports in physics, chemistry, materials, biology, environmental sciences, energy technologies, engineering, computer and information science, renewable energy, and other topics. The Information Bridge consists of full-text documents produced and made available by the Department of Energy National Laboratories and grantees from 1995 forward. The site also provides a link to Energy Citations, a database that contains bibliographic records for energy and energy-related scientific and technical information from the Department of Energy and its predecessor agencies.  
DRIVER : Digital Repository Infrastructure Vision for Eur. Research Driver; oluşturduğu bilgi ağı ile, tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli digital kaynakları toplu olarak bir arada sunan; AB Komisyonu
tarafından desteklenen bir işbirliği projesidir.
 
Dünya Gelişim Kaynakları 6,000 Dünya Bankası raporlarına alıntı içermektedir. Bunlar, Proje değerlendirme raporları, Ekonomi ve Sektör Çalışmaları raporlarını kapsamaktadır. ABD Jeoloji Raporları ve diğer yayınlara USGS Web sitesinden erişilebilir.  
EconPapers 304.014 taranabilir çalışma tablosu, makale ve yazılım dokümanından 206.521’ine ücretsiz olarak erişim mümkündür.  
The Electronic Library of Mathematics European Mathematical Society tarafından yayınlanan bir kısım kitap, dergi ve konferans tutanaklarına erişim sunar.  
E-LIS (E-prints in Library and Information Science [ 2003 – ] Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşiv.  
eLibrary FREE Web-Books    
E-print Network Fen Bilimleri ağırlıklı 590.000 dokümanı indeksler. Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.  
The European Library Avrupa ülkelerinin milli kütüphanelerindeki elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır.  
FirstGov for Science FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş herbiri kendi alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri, toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir. Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır.  
Free Medical Journals    
FreeBooks4 Doctors Internet üzerinde yer alan tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki 600’den fazla kitaba tam metin erişim olanağı sağlanabilmektedir. Kitapların İlgili Olduğu Konular  
Genamics Journal Seek 68411 derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.  
Galenos Yayınevi Tıp Dergileri    
Hastalık Denetim ve Engelleme Merkezleri (CDC) Web sitesi, tam-metin MMWR ve öteki CDC yayın ve data arşivine erişim sağlamaktadır. Yayınlar CDC Wonder yoluyla taranabilir.  
Health & Human Services (SIS)– NLM Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.  
HighWire Press 924 dergiye Tam Metin erişim (Bazı dergilerin son sayıları ambargoludur).  
Hukuk Bilgi Bankası Emsal Arama Yargıtay’ın “Hukuk Bilgi Bankası” aracılığıyla işlenmiş emsal sorgu listesini inceleyebilir ve bu listeye erişebilirsiniz.  
IDEAS Ekonomi konusundaki 300.000 araştırma dokümanının 200.000’i tam metin olarak görüntülenebilmektedir.  
IMF Yayınları    
İDP- İslamcı Dergiler Projesi Üç aşama olarak yapılandırılan projenin 2014-2015 yıllarında yürütülen ilk aşamasında 1960-1980 arasında çıkan 45 dergi dijitalleştirilmiş ve kataloglanmıştır.  
İSAM - Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı: Başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat makaleleri ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 83.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 63.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.  
İSAM - İlahiyat Makaleler Veri Tabanı: Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 67.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 63.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.  
İSAM - Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı: Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile nevsalleri kapsamaktadır. Veri tabanında şu an itibariyle 669 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.  
İSAM - Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı: Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 34.271 makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmektedir.  
İSAM - Dokümantasyon Veri Tabanı: Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.  
İSAM - Risaleler Veri Tabanı: Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 4407 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmektedir.  
Internet Public Library Çeşitli konularda bilgi ve kaynak içermektedir.  
Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) Üniversiteler-arası Siyasi ve Sosyal Bilimler Konsorsiyumu (ICPSR), dünyanın en geniş bilgisayarlı sosyal bilim arşividir. Üye kurumlardaki araştırmacılar data dosyalarına ulaşabilirler.  
Journal of Fisheries Sciences Su ürünlerinin bilimsel yönüyle ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenler için bilimsel açık erişim portalı. Ayrıca ? Journal of FisheriesSciences.com? dergisi de online erişime aynı site üzerinden açılmış olup dergide çıkacak olan makaleler hakemlerin onayı ile pdf formatında yayınlanmakta ve okuyucuların erişimine ücretsiz olarak sunulmaktadır.  
Kalkınma Kütüphanesi Bölgesel kalkınmayla ilgili olarak kuruluşundan günümüze yaptığı ve yaptırdığı; plan, program, strateji, sektörel ve bölgesel analiz raporları vb. nitelikteki çalışmaların tek bir web platformu üzerinden araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olarak tasarlanan Kalkınma Kütüphanesi kullanıma açılmıştır.
 
Kezana
 
Açık erişim ve ücretsiz olan Kezana platformu içerisinde, Türkiye’den makaleler ve tezler tam metin taranabilir olarak sunulmaktadır.
 
Library, Information Science & Technology Abstracts LISTA, kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında bilinen en önemli danışma kaynaklarındandır. Kütüphanecilik, kataloglama, sınıflama, bibliometri, bilgi yönetimi ve daha pek çok konudaki 600’den fazla dergiyi, 1960’lı yılların ortalarından günümüze indekslemektedir.  
Making of America Journals (Cornell)    
Making of America Journals (Michigan)    
Martindale’s The Reference Desks Jim Martindale tarafından tasarlanmıştır., A.B.D. Marthindale Sağlık Bilimi rehberinin; ansiklopedileri,sözlükleri, ansiklopedik sözlükleri, interaktif olarak anatomiyi gözden geçireceğiniz metinleri, ders notlarını, sınavları, literatür tarama olanaklarını ve çok daha fazlasını içeren geniş çapta siteye bağlantısı bulunmakta.  
MEDLINEPlus – NLM Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlamışır; tüketici sağlığı, hastalıklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.  
MIT OPEN COURSEWARE
Massachusetts Institute of Technology
MIT OpenCourseWare (MIT OCW), Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) lisans programındaki tüm eğitim materyallerini ve lisansüstü düzeyindeki kursları çevrimiçi , ücretsiz ve açık bir şekilde herkese, her yerde yayınlamak için başlattığı bir girişimdir.
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM) NLM’nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.  
National Academy Press Ulusal Akademi Basını Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Konseyi raporlarına online olarak ücretsiz erişilebilir.  
National Center for Health Statistics (NCHS) Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), sağlıkla ilgili konularda istatistiksel raporlar yayınlamaktadır. Tam-metin “Sağlık ABD”yi de içeren yüzlerce yayına web sitesinden erişmek mümkündür.  
National Environmental Publications Internet Site (NEPIS) The National Environmental Publications Information System began in 1997, to offer over 9,000 full text, online documents of the United States Environmental Protection Agency. Documents that are not available online can be ordered from the agency through NEPIS.  
Networked Digital Library of Theses and Dissertations Basılı ortamdaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamdaki kullanımını, yayımını ve korunmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapan uluslararası bir organizasyondur.  
NUMDAM Matematikle ilgilidir.  
OAIster Yurtdışında 680 enstitüye ait 9,417,772 çalışmanın tek bir arayüzle fulltext kayıtlarına ulaşabileceğimiz bir veritabanı. 536 akademik kuruluştan 6 milyona yakın e-kaynaktan oluşan bir sayısal kütüphane projesi.  
Public Library of Science (PLoS)    
PUBMED CENTRAL Tıp , biyomedikal ve yaşam bilimlerini kapsayan arşiv.  
RePEc: Research Papers in Economics 44 ülkeden 100’ün üzerinde gönüllü tarafından, ekonomi konusunda toplanan çalışma tabloları, makaleler ve yazılım bileşenlerini içerir ve tamamına ücretsiz erişilebilmektedir.  
ResearchIndex The NECI scientific literature digital library offers five million citations and over 400,000 full-text documents. Papers are derived from proceedings of symposia, journals, books, and other sources. Links to cited works and to comments from readers are available  
SearchERIC.org (Eğitim vb.)    
SIL International Dilbilim çalışmalarını içerir.  
SORA – Searchable Ornithological Research Archive    
Springer Open Springer Yayınevinin açık erişim dergi ve kitaplarına erişim sağlanabilir.  
Stanford Encyclopedia of Philosophy (E-Encyclopedia) Felsefe konusunda ücretsiz başvuru kaynağı.  
The Electronic Library of Mathematics Matematik konusunda yayınlanmış elektronik dergi, makale, monografi , konferans tutanağı, ders notları vb. türünde kaynakları içerir.  
The Electronic Mathematics Archiving Network Initiative (EMANI) Matematik alanında yayın yapan 100 dergiye erişebilirsiniz.  
The European Library Portal Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Kullanıcılarımız basılı veya elektronik olan bu kaynaklardan istekte bulunabilir. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da yer alır.  
The NASA Astrophysics Data System approximately 300,000 free full-text articles The NASA Astrophysics Data System (ADS) is a NASA-funded project that provides free access to the full text of articles in astronomy and astrophysics. Most of the major astronomical journals are included. In many cases articles published in the current year are not available through ADS. Articles are available in PDF, GIF, or other electronic formats.  
The National Science, Mathematics, Engineering, and Technology Education Digital Library (NSDL) This site is now under construction with funding from the National Science Foundation. The NSDL will offer high-quality materials for science, mathematics, engineering and technology education. Its initial release is scheduled for the fall of 2002. The NSDL is likely to be the largest and most heterogeneous digital library yet built.  
The WWW Virtual Library Beşeri bilimleri, bilgi bilim ve kütüphaneler, bilgisayar bilimleri, bölgesel çalışmalar, eğitim, eğlence, ekonomi ve işletme, fen bilimleri ve matematik, hukuk, iletişim, mühendislik, sanat, sosyal ve davranış bilimleri, tarım, uluslararası ilişkiler konu başlıkları altında çeşitli sitelere bağlantılar.  
Thomas Legislative Information on the Internet Thomas Yasama Bilgileri Kongre Kütüphanesi, ABD Kongresi’ndeki beyanname metinleri, komite raporları ve tarihi belgeleri sunmaktadır.  
TOXLINE – NLM İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veritabanıdır.  
TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Bu veritabanında 290 proje web üzerinde yer alır. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir. Bibliyografik kayıtların altında yer alan Belge Sağlama linki tam metin için yol gösterir.  
Türkiye Makaleler Bibliyografyası Türkiye’de yayınlanmış dergilerde yer alan makalelerin bibliyografik kayıtlarını içerir.  
UNESCO The UNESCO catalog lists 100,000 UNESCO documents and provides access to the full text of many of these.  
United States Geological Survey Reports and other publications of the United States Geological Survey are available through the USGS Web site.  
US Energy Office Scientific and Technical Information    
WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology) INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING dergisinin içeriğine tam metin erişim sağlar. Bu konuda Uluslararası konferans duyuruları yer alır.  
World Bank Group Documents & Reports The World Bank Group makes more than 14,000 documents available through the Documents & Reports website. Documents include Project appraisal reports, Economic and Sector Works, Evaluation reports and studies and working papers.  
YÖK Dersleri Platformu    
YÖK Tez Tarama    
ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları    
Kim Kimdir? Edebiyat, sanat, din, devlet-siyaset, bilişim, basın-yayın, düşünürler, eğitim, hukuk, ekonomi, magazin, sağlık, spor gibi çeşitli alanlarda ün yapmış kişiler hakkında bilgi içermektedir.