Abone Veritabanları

EKUAL Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama
EKUAL Keşif
EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır.
 
   
Academic Search Ultimate
 • Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search™ Complete, 7,300’ü hakemli dergi olmak üzere, 8,500’den fazla süreli yayını tam metin olarak içeren, değerli ve kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemen hemen tüm akademik disiplinlerden tam metinlere erişim mümkündür
Business Source Ultimate
 • İktisadi ve idari bilimler veri tabanı. Veri tabanı içerisindeki kaynaklar 1886’lı yillara kadar geriye giden bir içerikle indekslenmiştir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan 1,300’ün üzerindeki derginin atıf ve referans bilgileri yanı sıra, en çok atıfta bulunulan 40,000 yazarın ayrıntılı profillerini içermektedir.
DynaMed
 • Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp konularında kullanılan klinik bir arama motorudur. DynaMed klinik olarak özetlenmiş yaklaşık 3,000 konu başlığını sunmaktadır
Applied Science & Business Periodicals
Retrospective Index
 • 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biri olan "Applied Science & Business Periodicals Retrospective" veritabanına TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında erişim sağlanmıştır.
Education Index Retrospective
 • Çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, , kütüphanecilik, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
 • Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.
Applied Science & Technology Index Retrospective
 • Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.
Social Sciences Index Retrospective
 • Türkiye merkezli 307 dergide yayınlanan 79.205 makalenin yer aldığı ve 1.601.750 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. Sobiad aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. Sobiad veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir.
EBSCOHOST
 • Kullanıcı sınırı bulunmadan 169.000'den fazla kitaba erişim sunmaktadır. Sanat, İş ve işletme, Eğitim, Dil ve edebiyat, Tıp, Sahne sanatları, Felsefe, Din, Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi ve Teknoloji alanlarında kitaplar mevcuttur.
Emerald Premier eJournal
 • Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi'nin bütün edergilerini içeren Emerald Premier eJournal Koleksiyonudur. Toplam 306 adet dergiye 13 ana konu başlığı altında erişim sağlanmaktadır.
IEEE
 • Enstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın, konferans bildirileri ve Standartlara ait dokümanlara tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.
iThenticate  
JSTOR Archive Journal Content
 • JSTOR (Journal Storage) veritabanı, arşiv niteliğinde bir veri tabanıdır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir.
Mendeley  
ProQuest Dissertations & Theses
 • Uluslar arası tezlerde dünyanın en geniş arşividir. 1997 yılından itibaren, 1.200.000‘ in üzerinde doktora ve mastır tezine Tam Metin erişim imkanı sağlar. 1861-1997 yılları arasındaki tezlerin indeksine erişim imkanı vardır. 293 konu kategorisini, 132 ülkeden tezi içermektedir.
ScienceDirect Freedom Collection  
Scopus
 • Scopus, hakemli literatür ve kaliteli Web kaynaklarına ilişkin erişim sağlayan öz (abstract) ve atıf veritabanıdır. Araştırma izleme, analiz etme ve görselleştirme için akıllı araçlara sahiptir ve araştırmacıların iş akışına kolayca entegre olur. Scopus ayrıca Araştırma Performans Ölçüm (RPM) araçları da sunar, bunlar yazarları, araştırma eğilimlerini ve dergileri değerlendirmeye yardımcı olur.
Springer Nature – Academic Journals  
Springer Nature – Nature Journals All  
Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals  
Springer Nature – SpringerLink  
Taylor & Francis
 • Taylor ; Francis veritabanı; Tarım, Sanat , Kimya, Bilgisayar bilimi, Eğitim, Mühendislik ve teknoloji, Coğrafya, Sağlık bilimleri, Matematik, Sosyal bilimler, Fizik ve astronomi alanlarında 1611'den fazla dergiye tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.
Turnitin  
Web of Science
 • Science Citation Index Expanded (1980 yılından günümüze) • Social Sciences Citation Index (1980 yılından günümüze) • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 yılından günümüze) • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze), atıf indekslerinin Web ortamında taranmasına imkan veren çok disiplinli bir veritabanıdır. Kullanım
Science Citation Inde  
Social Science Citation Inde  
Art & Humanities Citation Inde  
Book Citaiton Inde  
Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve  (CPCI-SSH  
Wiley Online Library
 • Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularındaki 1367 adet dergiye tam metin erişim olanağı sağlar.
Central & Eastern European Academic Source
 • Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
The Belt and Road Initiative Reference Source
 • “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, vs. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.
İçerik:
• 5,000’e yakın tam metin dergi
• 50’den fazla gazete ve haber bülteni
• 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi
• 1965’e kadar uzanan arşiv sayıları
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
 • İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.
İçerik:
• 1,000’den fazla süreli yayın
• Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale