EN | TR

Abone Veritabanları

EKUAL Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama
EKUAL Keşif
EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır.
 
Academic Search Ultimate
 • Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search™ Complete, 7,300’ü hakemli dergi olmak üzere, 8,500’den fazla süreli yayını tam metin olarak içeren, değerli ve kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemen hemen tüm akademik disiplinlerden tam metinlere erişim mümkündür.
Annual Reviews
 • Annual Reviews dünyanın en önemli derleme dergilerinden oluşan koleksiyona sahip veritabanıdır.
 • Dergilerin kapsamında yaşam bilimlerinden, biyomedikal bilimlerinden, fen bilimlerinden, tarım bilimlerinden, sosyal bilimlerden ve ekonomiden 51 konu yer almaktadır.
 • Tıp ve Psikoloji Nobel ödülünü kazananların %56'sı ve Kimya Nobel ödülünü kazananların %42'si Annual Reviews yazarlarıdır.
Applied Science & Business Periodicals
Retrospective Index
 • 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biri olan "Applied Science & Business Periodicals Retrospective" veritabanına TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında erişim sağlanmıştır.
Applied Science & Technology Index Retrospective
 • Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.
Art & Humanities Citation Index
 •    Arkeoloji, dans, din, edebiyat, folklor, felsefe, mimarlık, radyo-televizyon-sinema, tarih, tiyatro vb. konuları kapsar. 1975'ten günümüze bilgi verir. A&HCI indeksinde toplam 1131 dergi mevcuttur. 
Art Index Retrospective 
 • Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

Book Citaiton Index
 • Kitap Atıf Dizini™; sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimler genelindeki disiplinleri kapsar.  Her yıl eklenen 10.000 yeni kitapla birlikte, editoryal olarak seçilen 128.000'den fazla kitabı içerir. 
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
 • İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective; 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır. İçerik: 
  • 1,000’den fazla süreli yayın
  •   Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale   
Business Source Ultimate
 • İktisadi ve idari bilimler veri tabanı. Veri tabanı içerisindeki kaynaklar 1886’lı yillara kadar geriye giden bir içerikle indekslenmiştir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan 1,300’ün üzerindeki derginin atıf ve referans bilgileri yanı sıra, en çok atıfta bulunulan 40,000 yazarın ayrıntılı profillerini içermektedir.
Central & Eastern European Academic Source
 • Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 2650 tam metin bilimsel dergilerden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve  (CPCI-SSH
 • Konferans Bildirileri Atıf Dizini, konferansların ve diğer profesyonel toplantıların tam etkisini görmek için atıfta bulunulan referans aramayı kullanmanızı sağlar. 227.000'den fazla konferans bildirisi içerir ve 1990'dan günümüze 70 milyon atıf yapılan referans içerir.
DynaMed
 • Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp konularında kullanılan klinik bir arama motorudur. DynaMed klinik olarak özetlenmiş yaklaşık 3,000 konu başlığını sunmaktadır.
EBSCOHOST
 • Kullanıcı sınırı bulunmadan 169.000'den fazla kitaba erişim sunmaktadır. Sanat, iş ve işletme, eğitim, dil ve edebiyat, tıp, sahne sanatları, felsefe, din, sosyal bilimler, siyaset bilimi ve teknoloji alanlarında kitaplar mevcuttur.
Education Index Retrospective
 • Çok kültürlü / etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, kütüphanecilik, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 850.000’den fazla kayıt sunar.
ERIC (the Education Resource Information Center) 
 • Eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve bu alanda çalışan tüm araştırmacıların ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.
European Views of the Americas 1493-1750
 • John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular:
  • Amerika’daki Britanyalılar
  • Ticaret
  • Keşifler
  • Amerika’daki Flemenkler
  • Amerika’daki Fransızler
  • Amerika’daki dinler ve inançlar
  • Korsanlar
  • Köle ticareti vb.
GreenFILE
 • Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 15.800'den fazla açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 1.1 milyondan fazla kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
 • Sosyal, beşeri, ahlak, toplum ve bununla ilgili konularda araştırmacılar için temel bir veritabanı olup yaklaşık 1200 dergi, 1.300.000 alıntı ve 240.000 kitap eleştirisi ile geniş çaplı hakemli içeriği kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.
idealOnline
 • İdealOnline bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır.
  • İdealOnline Güncel İçerik Bilgileri ;
   • 1.100+ Süreli Yayın
   • 20.000+ Arşiv Sayısı
   • 155.000+ Tam Metin Makale
IEEE
 • Enstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Instute of Electrical Engineers (IEE) organizasyonlarına ait 1950 yılından bu yana yayınlanmış olan bütün süreli yayın, konferans bildirileri ve Standartlara ait dokümanlara tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.
İntihal.Net
 • İntihal.net çevrimiçi kullanılabilecek bir intihal tespit yazılımıdır. Bir kaynak ile benzerlik bulunması eserin intihal olduğu anlamına gelmemektedir. İntihal.net programı genel olarak aynı cümleleri (benzerlik bulunan cümleleri) dokümanlar arasında bulmayı hedeflemektedir. Eserdeki alıntının intihal olup olmadığı belirlemek akademisyenin kararına bağlıdır.
iThenticate
 • iThenticate dünya genelinde 1500’ü aşkın başlıca yayıncı tarafından akademik eserleri ve yazıları yayımlanmadan önce intihale karşı taramak için kullanılmaktadır.
   
JSTOR Archive Journal Content
 • JSTOR (Journal Storage) veritabanı, arşiv niteliğinde bir veri tabanıdır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
 • 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları. İçeriğinde:
  • indeks ve özet bilgileri ile 453 aktif dergi
  • indeks ve özet bilgileri ile 341 aktif, hakemli dergi
MasterFILE Complete
 • Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2.326 tam metin dergiye ek olarak, 1.100 tam metin e-kitaplar, 55.000 tam metin birincil kaynak belgeler yer almaktadır.

MasterFILE Reference eBook Collection
 • MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

MEDLINE
 • MEDLINE (PubMed) veri tabanında indekslenen dergilerin büyük bir kısmını hiçbir sınırlama getirmeden tam metin olarak içermektedir. Kapsamlı bir arşiv içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki araştırmacılar için de dergileri tam metin olarak sunar.
   
Mendeley
 • Mendeley araştırmanızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve en son arastirmalari kesfetmenize yarayan UCRETSIZ bir referans yonetim araci ve akademic sosyal agdir.
  • Otomatik olarak referanslarinizi istediginiz stilde olusturur,
  • Online olan diger arastirmacilarla isbirligi yapmanizi saglar,
  • Bilgisayarinizda yer alan okunacak ve okunmus makalelerinizi organize eder,
  • Okudugunuz makaleleri temel alarak size ayni konuda okuyabileceginiz baska makaleleri onerir,
  • Yaninizda bilgisayariniz olmasa dahil, bilgisayariniza indirdiginiz makalelere online olarak erisim imkani saglar,
  • Akilli telefonlariniz ve tabletlerinizle istediginiz yerde makalelerinizi okuma imkani verir.
Newspaper Source Plus
 • Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. İçeriğinde;
  • 1.200'den fazla tam metin gazete
  • 150'den fazla haber kaynağından haberler
  • 86 milyondan fazla tam metin makale
  • 2 milyondan fazla televizyon ve radyo haberi transkripti
Newswires
 • EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.
   

Open Dissertations
 • 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1.4 milyondan  fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Ovid Total Access Collection
 • Tıp ve eczacılık konularında dergiler içeren bir veritabanıdır.
   
ProQuest Dissertations & Theses
 • Uluslar arası tezlerde dünyanın en geniş arşividir. 1997 yılından itibaren, 1.200.000‘ in üzerinde doktora ve mastır tezine Tam Metin erişim imkanı sağlar. 1861-1997 yılları arasındaki tezlerin indeksine erişim imkanı vardır. 293 konu kategorisini, 132 ülkeden tezi içermektedir.
Regional Business News 
 • Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

 • Rosetta Stone Library Solution 30'un üzerinde dil içeren bilgisayar destekli online dil öğrenimi yazılımıdır.
Science Citation Index  
ScienceDirect
 • ScienceDirect, kullanıcıların alanları konusunda bilgi sahibi olmaları ve daha etkin ve verimli çalışabilmeleri için güvenilir, tam metin bilimsel, teknik ve sağlık yayınlarını birleştirmektedir. ScienceDirect'teki 1,4 milyon makale açık erişimlidir.
   
Scopus
 • Scopus, hakemli literatür ve kaliteli Web kaynaklarına ilişkin erişim sağlayan öz (abstract) ve atıf veritabanıdır. Araştırma izleme, analiz etme ve görselleştirme için akıllı araçlara sahiptir ve araştırmacıların iş akışına kolayca entegre olur. Scopus ayrıca Araştırma Performans Ölçüm (RPM) araçları da sunar, bunlar yazarları, araştırma eğilimlerini ve dergileri değerlendirmeye yardımcı olur.
Social Science Citation Index
 • Sosyal Bilimler Atıf Dizininin Amacı; Türkiye merkezli sosyal bilimler dergilerinde yayınlanan makalelerde yazarların diğer makale ve kitaplara yaptığı atıfları ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla veri tabanına kayıtlı bir derginin diğer dergiler arasındaki etki değerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bilim insanlarının bilimsel bilgiye ulaşmak için harcadıkları süreyi kısaltmak için tek merkezden hızlı çözüm sunmayı amaçlar.
   
Springer Nature – Academic Journals
 • 40 Akademik dergi, klinik, yaşam ve fizik bilimlerindeki güncel ve en son araştırmaları kapsar.
   
Springer Nature - Adis
 • Tıp, biyomedikal ve farmakolojik alanlarda ilaç odaklı dergi ve haber bültenlerinden oluşan birinci sınıf bir koleksiyondur.
   
Springer Nature – Nature Journals All
 • Nature Portfolio dergileri, aşağıdakileri içeren çok disiplinli araştırma ve inceleme dergilerinin bir koleksiyonudur:
  • Nature - ilk olarak 1869'da yayınlanan önde gelen uluslararası haftalık bilim dergisi.
  • Yaşam, fiziksel, klinik ve sosyal bilimler genelinde aylık olarak yayınlanan 32 doğa araştırma dergisi. Bu dergiler yalnızca birincil araştırmaları değil aynı zamanda incelemeleri, eleştirel yorumları ve analizleri de yayınlar.
  • Yetkili, erişilebilir ve önemli inceleme içeriğini sergileyen, aylık olarak yayınlanan 20 Nature Review başlığı. Yüksek kaliteli grafikler ve geliştirilmiş içerik, disiplin ne olursa olsun bağlam ve bağlantı sağlar.
Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals
 • İşletme ve ekonomi, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında güvenilir, düşündürücü akademik içerik sunan bilimsel dergilerdir. Springer Nature'ın bir parçası olarak Palgrave Macmillan, dinamik bir dergi yayıncısı olarak itibarını ve 170 yılı aşkın akademik yayıncılık geleneğini korumaya devam ediyor. Portföy, akademisyenler, dini törenler ve kütüphaneciler için beşeri bilimler, sosyal bilimler ve iş dünyasından ödüllü araştırmalar sağlayan 40'tan fazla dergi içerir. Dergiler uluslararası alanda kendi alanlarında lider olarak tanınmakta ve dernek ve kurumlarla işbirliği içinde yayınlanmaktadır.
   
Springer Nature – SpringerLink
 • Araştırmacılara dergilerden, kitaplardan, dizilerden, protokollerden, referans eserlerden ve bildirilerden milyonlarca bilimsel belgeye erişim sağlar.
   
Taylor & Francis
 • Taylor ; Francis veritabanı; Tarım, Sanat , Kimya, Bilgisayar bilimi, Eğitim, Mühendislik ve teknoloji, Coğrafya, Sağlık bilimleri, Matematik, Sosyal bilimler, Fizik ve astronomi alanlarında 1611'den fazla dergiye tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.
Teacher Reference Center
 • Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 230’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

The Belt and Road Initiative Reference Source
 • “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, vs. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar. İçerik:
  • 4.960 tam metin dergi
  • 52 tam metin gazete ve haber bülteni
  • 155 tam metin rapor ve konferans tutanakları
TR Dizin 
 • Araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir. ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; fen bilimleri ve sosyal bilimler temel konularında, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, temel bilimler, sağlık bilimleri, veterinerlik, sosyal ve beşeri bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.  

Turcademy
 
 • Turcademy, Türkiye'de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kolay bir şekilde ulaştırmak ve Türkiye'deki e-kitap yayıncılığına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş yerli bir e-kitap platformudur.  Türkiye'deki 20 yayınevinin yayınlamış olduğu farklı alanlarda 10.000'in üzerinde Türkçe akademik kitap Turcademy veri tabanı üzerinden kullanıma sunulmaktadır. Turcademy veri tabanı bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler, Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar, Hukuk ve Kültür Koleksiyonları içerisinde ders kitabı, akademik kitap niteliğindeki binlerce Türkçe kitap kullanıcılar ile buluşmaktadır. 
Turnitin
 • Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanları taramaktadır. Bunlar;
  • 400+ milyon öğrenci ödevi
  • 110,000+ dergi & kitap
  • 45+ milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası
  • 126 ülkede, 10.000’den fazla eğitim kurumunda,
  • 20 milyondan fazla öğrenci
  • 1+ milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.
Web News
 • EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Web of Science
 • Science Citation Index Expanded (1980 yılından günümüze) • Social Sciences Citation Index (1980 yılından günümüze) • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 yılından günümüze) • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze), atıf indekslerinin Web ortamında taranmasına imkan veren çok disiplinli bir veritabanıdır. 
Wiley Online Library
 • Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularındaki 1600'den fazla dergiye tam metin erişim olanağı sağlar.