EN | TR

Ödünç Verme Hizmeti

Ödünç Verme 
 • Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri kütüphanelerden ödünç kitap alabilirler. Üniversiteler arası iş birliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir.
 • Üniversitemizin bütün akademik ve idari personeli göreve başladıkları tarihten, öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kütüphanemiz üyesidirler.
 •  Kütüphanelerden üniversitede görevli akademik ve idari personele kurum kimlik kartları; öğrencilere, öğrenci kimlik kartları karşılığında ödünç verme işlemi yapılır.
 • Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç materyal alınamaz. Başkasının kimliği ile ödünç materyal almaya çalışanlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlem yapılır.
 • Üniversite idari ve akademik personeli 30 (otuz) gün süreyle; lisans, ön lisans öğrencileri ise 15 (on beş)  gün süreyle kitap alabilirler.  
 • Akademik personel en fazla 5 (beş), idari personel ile lisans, ön lisans öğrencileri en fazla 3 (üç) kitap alabilirler.
 • Ödünç verme süreleri gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir.
 • Kullanıcılar alınan yayınları başka kişilere devredemezler.
İade ve Uzatma
 • Kullanıcılar, genel koleksiyondan ödünç aldıkları günü geçmemiş materyalleri, web sayfamızda yer alan kütüphane hesabım (https://katalog.tarsus.edu.tr) bölümünden uzatabilirler. Ödünç alınan kitapların süresi başka kullanıcı tarafından rezerv edilmediği sürece en fazla 2 (iki) defa uzatılabilir.
 • Uzatma işlemi ödünç verme süresinin bitimine en geç 3 (üç) gün kala yapılmak zorundadır.
 • Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan materyallerin iadesini isteyebilir.
Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller
Aşağıda belirtilen kütüphane kitap ve materyalleri dışarıya ödünç verilemez:
a) Başvuru/müracaat eserleri (Abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.),
 b) Yayınlanmamış tezler,
c) Görsel-işitsel araçlar,
d) Rezerve kitaplar,
e) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,
f) Müzik notaları,
g) Atlas, harita ve slâytlar,
h) Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller,
i) Yazma ve nadir basma eserler, Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.
 • Kullanıcılar bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.
Kaybedilen Kütüphane Bilgi Kaynakları
 • Üye tarafından ödünç alınan kütüphane bilgi kaynağının kaybedilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar görmesi durumunda üyeden bilgi kaynağının aynısını sağlaması istenir. Eğer baskı dışı olması nedeni ile sağlanamıyor ise üye Daire Başkanlığının kendisine önereceği bilgi kaynağını almakla yükümlüdür.
 • Temin edememesi halinde; bilgi kaynağını kaybeden veya hasara uğratan üyeye, Türkçe ve yabancı dildeki bilgi kaynakları ayrı ayrı değerlendirilerek her bir kaynak için kayıp cezası, güncel temin bedeli tahakkuk ettirilir. Kayıp cezası bedeli Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
 • Aslının veya son baskısının kullanıcı tarafından temin edilerek kütüphaneye teslim edilmesi halinde bilgi kaynağı kayıp hükmünden çıkar.